Privacyverklaring

Op deze pagina vindt je onze privacy verklaring, ook te downloaden in pdf:

Privacy verklaring Tweedehands Webwinkel in pdf-formaat

 

Voor onze Algemene voorwaarden gaat u naar onze pagina ‘Algemene voorwaarden’.

 

 

Privacy verklaring Tweedehands Webwinkel

1.         Inleiding
2.         Contactgegevens Tweedehands Webwinkel
3.         Persoonsgegevens
4.         Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
5.         Doel persoonsgegevens verwerken
6.         Geautomatiseerde besluitvorming
7.         Bewaartermijn persoonsgegevens
8.         Delen van persoonsgegevens met derden
9.         Cookies
10.      Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
11.      Beveiliging persoonsgegevens

 

 

1.         Inleiding
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe Europese Verordening op het gebied van privacy en het verwerken van persoonsgegevens. Deze wetgeving is twee jaar geleden in werking getreden en is vanaf 25 mei 2018 in heel Europa van toepassing. De AVG is de opvolger van een Europese richtlijn uit 1995, die in Nederland omgezet werd in de Wet bescherming persoonsgegevens. Al deze wetgeving komt te vervallen. De AVG is vanaf 25 mei 2018 de énige privacywet, waar mensen zich direct op kunnen beroepen.


Een verplicht onderdeel van de AVG is een privacyverklaring.
Tweedehands Webwinkel, gevestigd aan:
Frans Halsstraat 32
4793AB Fijnaart
Nederland,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze versie is herzien en, indien nodig, aangepast in december 2023.

 

2.         Contactgegevens Tweedehands Webwinkel

Website:                    http://www.TweedehandsWebwinkel.nl

www.Javena.nl

 

Adres:                        Frans Halsstraat 32

4793AB Fijnaart

Nederland

 

Telefoonnummer:   +31(0)85 060 18 04

E-mailadres:             info@TweedehandsWebwinkel.nl

TweedehandsWebwinkel@Javena.nl

 

 

Jeroen Jacobs is de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Tweedehands Webwinkel. Hij is te bereiken via info@TweedehandsWebwinkel.nl.

 

 

3.         Persoonsgegevens

Tweedehands Webwinkel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en / of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer (optioneel);
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • Bankrekeningnummer.

 

 

4.         Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Tweedehands Webwinkel heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van een ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ook daadwerkelijk ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@TweedehandsWebwinkel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

5.         Doel persoonsgegevens verwerken

Tweedehands Webwinkel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling(en);
 • Verzending van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;

 

Tweedehands Webwinkel verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte / -verplichting.

 

 

6.         Geautomatiseerde besluitvorming

Tweedehands Webwinkel neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tweedehands Webwinkel) tussen zit.

 

 

7.         Bewaartermijn persoonsgegevens

Tweedehands Webwinkel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

(Categorie) persoonsgegevens       Bewaartermijn                 Reden

Voor- en achternaam                                 7 jaar              Verplichting belastingdienst

Adres                                                            7 jaar              Verplichting belastingdienst

Telefoonnummer                                        7 jaar              Verplichting belastingdienst

E-mailadres                                                 7 jaar              Verplichting belastingdienst

Bankrekeningnummer                              7 jaar              Verplichting belastingdienst

 

Deze bovenstaande gegevens worden bewaard op de factuur van een geplaatste bestelling. Deze facturen dienen wij 7 jaar lang te bewaren. Dit is een verplichting vanuit de Belastingdienst.

 

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, bewaren wij tot dat u aangeeft dat wij deze niet meer mogen bewaren.

 

 

8.         Delen van persoonsgegevens met derden

Tweedehands Webwinkel verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Tweedehands Webwinkel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Uw gegevens worden door ons, alleen wanneer noodzakelijk, gedeeld met de volgende organisaties:

MijnWebWinkel:

Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

Google:                     Voor het verzamelen van websitegegevens (tracking cookies).

Facebook:                 Voor het mogelijk maken van de ‘vind ik leuk’-knop, van onze Facebookpagina, op onze homepagina.

Betaaldiensten:       Voor het afhandelen van betalingen.

Belastingdienst:      Vanwege wettelijke verplichting(en).

WebwinkelKeur:     Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

9.         Cookies

Tweedehands Webwinkel gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Tweedehands Webwinkel gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

 

10.      Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tweedehands Webwinkel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, toe te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons e-mailadres info@Tweedehands Webwinkel.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Tweedehands Webwinkel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

11.      Beveiliging persoonsgegevens

Tweedehands Webwinkel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u de indruk krijgt / heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik en / of andere hierboven genoemde zaken, neem dan contact op met onze klantenservice via de pagina ‘Veelgestelde vragen (https://www.tweedehandswebwinkel.nl/c-6477597/veelgestelde-vragen/) op onze website of via ons e-mailadres info@TweedehandsWebwinkel.nl.

© 2022 - 2024 Tweedehands Webwinkel | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel